logo
0
0 lei

Politica de Confidențialitate

1. Introducere

1.1 Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru și a utilizatorilor serviciilor noastre.

1.2 Aceste reguli se aplică oriunde sunt controlorii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-urilor noastre web și ale utilizatorilor serviciilor noastre, cu alte cuvinte, acolo unde determinăm scopul și importanța prelucrării acestor date personale.

1.3 La prima vizită pe site-ul nostru web, vă cerem acordul dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor în conformitate cu termenii acestor reguli.

1.4 În aceste principii, „noi”, „nouă” și „nostru” se referă la Origos Group, s.r.o.. Pentru mai multe informații despre noi, consultați Secțiunea 12.


 2. Cum folosim datele personale

2.1 În această secțiune 2, am stabilit:

(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care le procesăm;

(b) sursa și categoria de date sau date pe care nu le-am primit direct de la dumneavoastră;

(c) scopul pentru care prelucrăm datele cu caracter personal;

(d) temeiul juridic al prelucrării acestora.

2.2 Putem prelucra date privind utilizarea site-urilor și serviciilor noastre (date de utilizare). Datele de utilizare pot include adresa dumneavoastră IP, locația geografică, browserul web și versiunea, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare pe site, precum și informații despre momentul, frecvența și modelul de utilizare a serviciului nostru. Sursa datelor de utilizare este Google Analytics. Aceste date de utilizare pot fi prelucrate în scopul analizei utilizării site-ului web și a serviciilor. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul și interesele noastre legitime, monitorizarea și îmbunătățirea site-urilor și serviciilor noastre.

2.3 Putem prelucra informațiile pe care le publicați pe site-ul nostru web sau prin datele pe care le utilizați pentru a utiliza serviciile noastre. Datele publicate pot fi prelucrate în scopul publicării și gestionării site-urilor și serviciilor noastre. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul.

2.4 Putem prelucra informațiile conținute în orice chestionar (date de interogare) în ceea ce privește datele despre bunuri și/sau servicii. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul.

2.5 Putem prelucra informațiile pe care ni le furnizați pentru a primi ofertele noastre prin e-mail și/sau newsletter-ul (date de notificare). Datele de notificare pot fi prelucrate pentru a trimite notificări și/sau newsletter relevante. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul.

2.6 Putem prelucra informațiile (detalii de contact) conținute în comandă sau legate de orice comunicare prin care ne trimiteți datele de contact. Datele de corespondență pot conține conținut de comunicare și metadate legate de comunicare. Site-ul nostru web va genera metadate legate de comunicare prin formularele de contact ale site-ului. Datele de corespondență pot fi prelucrate în scopul comunicării cu dumneavoastră și al păstrării evidențelor. Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesele noastre legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului și afacerii noastre și comunicarea cu utilizatorii și/sau executarea contractului dintre dumneavoastră și noi și/sau etapele care conduc la încheierea contractului.

2.7 Putem procesa datele contului dumneavoastră (datele contului). Informațiile despre cont pot include numele și adresa de e-mail. Datele contului pot fi prelucrate în scopul operațiunii site-ului nostru web, furnizării serviciilor noastre, asigurării securității site-urilor și serviciilor noastre, menținând copii de siguranță ale bazelor noastre de date și comunicând cu dumneavoastră. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul sau interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și afacerii noastre, executarea contractului dintre dumneavoastră și noi și/sau luarea de măsuri la cererea dumneavoastră pentru a încheia un astfel de contract.

2.8 Putem procesa informații referitoare la tranzacții, inclusiv achiziții de bunuri și/sau servicii, pe care le comandați prin intermediul site-ului nostru web (detalii tranzacție). Detaliile tranzacției pot include detaliile dvs. de contact și detaliile tranzacției. Datele privind tranzacțiile pot fi prelucrate în scopul livrării de bunuri și/sau servicii achiziționate și de a păstra înregistrări adecvate ale acestor tranzacții. Temeiul legal pentru această prelucrare este executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau acțiunea întreprinsă la cererea dumneavoastră de a încheia un astfel de contract și interesele noastre legitime, în special interesul nostru în administrarea corectă a site-ului și afacerii noastre.

2.9 Putem procesa oricare dintre informațiile dumneavoastră personale specificate în această politică dacă este necesar pentru a crea, a afirma sau a apăra pretenții legale, fie în proceduri judiciare, fie în proceduri administrative sau extrajudiciare. Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă interesele noastre legitime, și anume protecția și aplicarea drepturilor noastre legale, drepturile dumneavoastră legale și drepturile legale ale altora.

2.10 Pe lângă scopurile specifice pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prevăzute în această Secțiune 2, putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care suntem supuși sau pentru a ne proteja sau alte interese fizice.persoane.


3. Furnizarea informațiilor dumneavoastră personale altora

3.1 În plus față de dezvăluirile specifice de informații cu caracter personal prevăzute în această Secțiune 3, putem dezvălui informațiile dumneavoastră personale dacă o astfel de dezvăluire este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altuia individual. De asemenea, putem dezvălui informațiile dumneavoastră personale dacă o astfel de dezvăluire este necesară pentru a stabili, a afirma sau a apăra pretenții legale, fie în proceduri judiciare, fie în proceduri administrative sau extrajudiciare.

3.2. Putem furniza și pune la dispoziție datele cu caracter personal ale cumpărătorului următorilor terți, resp. de destinatari: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, cu sediul social la Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, înscrisă în Registrul Comerțului al Tribunalului Districtual Banská, numărul dosarului, Secția 1 Bystrica, nr.


4. Transferuri internaționale ale datelor dumneavoastră cu caracter personal

4.1 Recunoașteți că informațiile personale pe care le trimiteți pentru publicare prin intermediul site-urilor web sau serviciilor noastre pot fi accesibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea (sau utilizarea greșită) a unor astfel de date personale de către alții.


5. Stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal

5.1 Această Secțiune 5 stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a asigura respectarea obligațiilor noastre legale privind păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.

5.2 Datele personale pe care le procesăm în orice scop sau scopuri nu pot fi stocate mai mult decât este necesar pentru acest scop sau scopuri.

5.3 Vom stoca datele personale după cum urmează:

(a) datele de utilizare, datele de divulgare, datele de anchetă, datele de notificare și datele de corespondență se păstrează timp de maximum 10 ani.

5.4 Fără a ține cont de celelalte prevederi ale acestei Secțiuni 5, putem păstra informațiile dumneavoastră cu caracter personal dacă o astfel de păstrare este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane.


6. Schimbări

6.1 Putem actualiza aceste reguli din când în când prin publicarea unei noi versiuni pe site-ul nostru web.

6.2 Ar trebui să verificați această pagină din când în când pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificări aduse acestei politici.

6.3 Vă putem notifica prin e-mail modificările aduse acestor reguli.


7. Drepturile voastre

7.1 În această secțiune 7, am rezumat drepturile pe care le aveți conform legii privind protecția datelor. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. Prin urmare, ar trebui să citiți legile aplicabile și liniile directoare de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

7.2 Drepturile dumneavoastră fundamentale conform legii privind protecția datelor sunt:

(a) dreptul de acces;

(b) dreptul de rectificare;

(c) dreptul de ștergere;

(d) dreptul de a restricționa prelucrarea;

(e) dreptul de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a transmite date;

(g) dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere; și

(h) dreptul de a retrage consimțământul.

7.3 Aveți dreptul de a confirma dacă putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și unde le accesăm împreună cu alte informații. Aceste informații suplimentare includ detalii cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Acordarea drepturilor și libertăților altora nu este afectată, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot suporta o taxă rezonabilă. Puteți solicita datele dumneavoastră personale la https://s-bikes.sk/vyziadanie-osobnych-udajov/.

7.4 Aveți dreptul de a corecta orice date cu caracter personal inexacte și cu privire la scopurile prelucrării, dacă aveți date cu caracter personal incomplete despre dvs.

7.5 În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă șterge datele personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; vă retrageți consimțământul pentru prelucrare pe baza consimțământului; aveți obiecții la prelucrare în conformitate cu anumite reguli ale legii aplicabile privind protecția datelor; prelucrarea este destinată în scopuri de marketing direct; iar datele cu caracter personal au fost prelucrate nejustificat. Cu toate acestea, există excepții de la dreptul de ștergere. Se aplică excepții generale atunci când prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; respectarea obligațiilor legale; sau pentru crearea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

7.6 În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste circumstanțe sunt: ​​vă puneți la îndoială acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, dar excludeți ștergerea; nu mai avem nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării noastre, dar avem nevoie de date cu caracter personal pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea pretențiilor legale; și v-ați opus prelucrării, în așteptarea verificării acestei obiecții. Dacă procesarea pe această bază este limitată, putem continua să stocăm informațiile dumneavoastră personale. Cu toate acestea, le vom procesa diferit: cu acordul dumneavoastră; pentru crearea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice; sau din motive de interes public superior.

7.7 Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, dar numai în măsura în care temeiul legal o permite. Prelucrarea este necesară pentru: îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în îndeplinirea oricărui organism oficial încredințat nouă; sau pentru interese legitime pe care le urmărim în numele nostru sau al unei terțe părți. Dacă faceți o astfel de obiecție și nu putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea este pentru a crea, a pune în aplicare sau a apăra pretenții legale, vom opri prelucrarea informațiilor personale.

7.8 Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

7.9 Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice din motive legate de situația dumneavoastră specifică, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru sarcini îndeplinite în interes public.

7.10 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

(a) consimțământ; sau

(b) dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care sunteți parte sau pentru executarea acțiunii la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului,

(c) și o astfel de prelucrare este efectuată prin mijloace automate, aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit. Cu toate acestea, acest drept nu se aplică dacă ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

7.11 Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile privind protecția datelor, aveți dreptul legal de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Puteți face acest lucru în statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau presupusa încălcare.

7.12 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este convenită, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment.

7.13 Vă puteți exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale printr-o notificare scrisă.


8. Despre cookie-uri

8.1 Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și cifre) pe care un server web îl trimite unui browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server ori de câte ori browserul solicită o pagină de la server.

8.2 Cookie-urile pot fi, fie cookie-uri „persistente”, fie fișiere „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat în browser-ul web și va rămâne valabil până la data de expirare specificată, cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înainte de data expirării; Cookie-urile de sesiune expiră la sfârșitul sesiunii unui utilizator când browserul web este închis.

8.3 Cookie-urile de obicei nu conțin nicio informație care să identifice personal utilizatorul, dar informațiile personale pe care le stocăm pot fi legate de informațiile stocate și obținute din cookie-uri.


9. Cookie-uri pe care le folosim

9.1 Folosim cookie-uri în următoarele scopuri:

(a) autentificare - folosim cookie-uri pentru a vă identifica atunci când vizitați site-ul nostru web și în timpul navigării pe site-ul nostru;

(b) analiză - folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să analizăm utilizarea și performanța site-urilor și serviciilor noastre; și

(c) consimțământul cookie-urilor - folosim cookie-uri pentru a stoca preferințele dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor atunci când navigați pe site


10. Cookie-uri utilizate de furnizorii noștri de servicii

10.1 Furnizorii noștri de servicii folosesc cookie-uri, iar aceste cookie-uri pot fi stocate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru web.

10.2 Folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Google Analytics colectează informații despre utilizarea site-ului web prin intermediul cookie-urilor. Informațiile colectate cu privire la site-ul nostru sunt folosite pentru a raporta utilizarea site-ului nostru. Politica de confidențialitate Google este disponibilă pe acest site.

10.3 Folosim Facebook Pixel pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Acest serviciu folosește cookie-uri pentru a se asigura că reclamele noastre sunt afișate persoanelor potrivite și pentru a crea un anunț publicitar. Puteți vizualiza politica de confidențialitate a acestui furnizor de servicii la această adresă.


11. Gestionarea cookie-urilor

11.1 Majoritatea browserelor vă permit să refuzați acceptarea cookie-urilor și să ștergeți cookie-urile. Metodele de gestionare a acestora variază în funcție de browser și versiunea browserului. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea cookie-urilor prin următoarele link-uri:

(a) Chrome,

(b) Firefox,

(c) Opera,

(d) Internet Explorer,

(e) Safari, și

(f) Edge.

11.2 Blocarea tuturor modulelor cookies va avea un impact negativ asupra gradului de utilizare a multor site-uri web.

11.3 Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea folosi toate funcțiile site-ului nostru.


12. Detalii despre noi

12.1 Acest site web este deținut și operat de Origos Group, s.r.o.

12.2 În Slovacia suntem înregistrați cu numărul de înregistrare (Numar de inregistrare comercială) 51861852, ne aflăm la Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, Slovacia.

12.3 Sediul nostru de afaceri este Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, Slovacia.

12.4 Ne puteți contacta:

(a) prin poștă la adresa poștală menționată;

(b) prin completarea formularului de contact de pe site-ul nostru web;

(c) telefonic, la numărul de contact publicat pe site-ul nostru; sau

(d) prin e-mail, folosind adresa de e-mail publicată pe site-ul nostru.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru

Nu mai pierdeți niciodată știri din lumea Origos.