logo
0
0 lei

Termeni si conditii

1. Dispoziții generale


Aceste condiții comerciale și de reclamație reglementează drepturiile și obligațiile părților contractante care decurg din contractul de cumpărare încheiat între vânzător, care este Origos Group, sro, cu sediul social la Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, Nr. reg. com.: 51861852, înscrisă în Registrul Comerțului Judecătoriei Trenčín, Secția: dept. Sro, vl.č.36852 / R (denumit în continuare „vânzătorul”) și cumpărătorul, al cărui subiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul magazinului online al vânzătorului, vânzăre personală.

Date de contact ale vânzătorului:

Origos Group, s.r.o., cu sediul la Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, Nr. reg. com: 51861852, înscrisă în Registrul Comerțului Judecătoriei Trenčín, Secția: Sro, Dosar nr. 36852 / R

CUI: 2120815664

Cod Tva: SK2120815664 conform §4

Email: romania@origos.eu

Autoritatea de supraveghere:

Autoritatea Slovacă de Inspecție a Comerțului (SOI)

Inspectoratul inspecției comerciale din Slovacia cu sediul în Trenčín pentru regiunea Trenčín

Hurbanova 59, Trenčín

Departamentul de Inspecție Tehnică a Produselor și Protecția Consumatorului

Telefón: 032/6400 109, Fax: 032/6400 108, e-mail: tn@soi.sk

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Aceste condiții comerciale și condiții de reclamații, astfel cum au fost modificate în ziua încheierii contractului de cumpărare, fac parte integrantă din contractul de cumpărare. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de cumpărare scris în care convin asupra unor condiții care se abat de la acești termeni și condiții, prevederile contractului de cumpărare vor avea prioritate față de acești termeni și condiții. Condițiile astfel convenite nu trebuie să intre în conflict cu alte reglementări legale (scurtarea perioadei de retur, a perioadei de garanție etc.)

1.2. În sensul acestor termeni și condiții, contract auxiliar înseamnă un contract în baza căruia cumpărătorul achiziționează bunuri sau i se furnizează un serviciu legat de obiectul contractului de cumpărare, dacă bunurile sunt livrate sau un serviciu prestat de vânzător sau de o terță parte conform acordului dintre părți.

1.3. Prețul de achiziție pentru bunurile afișate pe orice site de comerț electronic operat de vânzător include și taxa pe valoarea adăugată în cuantumul specificat de legislația aplicabilă a Republicii Slovace și nu include prețul pentru transportul de mărfuri sau a altor servicii opționale. Toate promoțiile sunt valabile până la epuizarea stocurilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru un anumit produs.


1.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a ajusta în orice moment prețul bunurilor listate pe orice site de comerț electronic operat de vânzător. Modificarea prețului mărfurilor nu se aplică contractelor de cumpărare încheiate înainte de modificarea prețului, chiar dacă bunurile nu au fost încă livrate.

1.5. În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile conform legislației aplicabile din Republica Slovacă sau Comunitățiilor Europene din acești termeni și condiții, cumpărătorul își poate exercita dreptul împotriva vânzătorului prin intermediul instanței competente.

2. Modalitate de încheiere a contractului de cumpărare

2.1. Propunerea de încheiere a contractului de cumpărare este transmisă de către cumpărător vânzătorului sub forma unui formular completat și trimis pe site-ul vânzătorului, care a transmis o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare, al cărui subiect este transferul de proprietate prin represalii, denumit în continuare. ca și „comandă”).

2.2. În urma trimiterii comenzii, cumpărătorul va primi pe adresa sa de e-mail o notificare trimisă automat de primirea comenzii în sistemul electronic al vânzătorului (denumită în continuare „confirmarea livrării comenzii”). Dacă este necesar, toate celelalte informații referitoare la comanda se pot trimite la adresa de e-mail a cumpărătorului.

2.3. Confirmarea de livrare conține informații că, comanda a fost livrată vânzătorului, dar nu reprezintă o acceptare a propunerii de încheiere a unui contract de cumpărare.

2.4. Vânzătorul va trimite apoi la adresa de e-mail a cumpărătorului confirmarea comenzii (denumită în continuare „confirmarea comenzii”). Confirmarea comenzii conține informații despre denumirea și specificația bunurilor, a căror vânzare face obiectul contractului de cumpărare, precum și informații despre prețul mărfurilor și/sau al altor servicii, informații despre timpul de livrare estimat, numele și informații despre locul unde urmează să fie livrate mărfuriile și informații despre preț, condiții, modalitate și perioada de transport al mărfuriilor la locul convenit de livrare a mărfurilor pentru cumpărător, detalii despre vânzător (numele comercial, sediul social, CUI, numărul de înregistrare în registrul comerțului etc.), sau alte informații necesare.

2.5. Contractul de cumpărare se încheie prin livrarea confirmării comenzii în formă electronică sau scrisă către cumpărător.

2.6. Înainte de trimiterea comenzii, vânzătorul a informat cumpărătorul într-o manieră clară, lipsită de ambiguitate, de înțeles și de neînlocuit despre informațiile precontractuale referitoare la reclamație, condiții de plată, transport și alte condiții prin:

a) să informeze despre principalele caracteristici ale bunurilor sau despre natura serviciului, în măsura în care este adecvat mijlocului de comunicare utilizat și să informeze vânzătorul despre bunurile sau serviciile pe pagina de comerț electronic relevantă;

b) informat despre denumirea comercială și sediul vânzătorului pe subpagina relevantă a comerțului electronic al vânzătorului și la art. 1 acestor termeni și condiții comerciale și de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului,

c) numărul de telefon al vânzătorului și alte date care sunt importante pentru contactul cumpărătorului cu vânzătorul, în special adresa de e-mail și numărul de fax, dacă acesta le-a informat pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului și în Art. 1 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului,

d) adresa vânzătorului la care cumpărătorul poate depune o reclamație cu privire la bunuri sau servicii, poate depune o plângere sau altă solicitare, la art. 1 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului,

e) prețul total al bunurilor sau serviciilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate celelalte taxe sau având în vedere natura bunurilor sau serviciilor, prețul nu poate fi determinat în mod rezonabil în prealabil, modul în care este calculat și transportul; , livrarea, poșta și alte costuri și taxe, sau în cazul în care aceste costuri și taxe nu pot fi determinate în prealabil de faptul că cumpărătorul va fi obligat să le plătească, acesta a informat vânzătorul pe pagina de comerț electronic relevantă,

f) informează cumpărătorul cu privire la condițiile de plată, condițiile de livrare, perioada în care vânzătorul se obligă să livreze bunurile sau să presteze serviciul, informații despre procedurile de aplicare și tratare a reclamațiilor și sugestiilor în articolele relevante ale prezentelor condiții comerciale și de reclamații, subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului,

g) informații privind dreptul cumpărătorului de a se retrage din contractul de cumpărare, condițiile, perioada și procedura de exercitare a dreptului de retragere din contract, la art. 10 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află în subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului,

h) informatii despre furnizarea formularului de retragere din contractul de cumpărare prevăzut la art. 10 și în anexa la acești termeni și condiții comerciale, care se află pe subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului; vânzătorul a furnizat, de asemenea, formularul de retragere din contractul de cumpărare în anexa la acești termeni și condiții, care se află pe subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului,

i) informații că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, acesta va suporta costurile asociate returnării mărfurilor către vânzător conform § 10 alin. 3 din Legea nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și cu privire la modificarea anumitor legi (denumită în continuare „Legea privind protecția consumatorului în vânzarea la distanță”), și dacă acesta retrage din contractul de cumpărare costul returnării bunurilor care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate prin poștă, informat la art. 10 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află în subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului,

j) cu privire la obligația cumpărătorului de a plăti vânzătorului prețul pentru prestația efectiv prestată în temeiul § 10 alin. 5 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de servicii după ce a dat consimțământul explicit vânzătorului în conformitate cu § 4 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorului în vânzarea la distanță informată la art. 10 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află în subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului,

k) despre împrejurările în care cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din contractul menționat la art. 10 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află în subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului,

l) cu privire la instrucțiunile privind răspunderea vânzătorului pentru vicii ale bunurilor sau serviciilor conform alin. § 622 și 623 din Codul civil informate în art. 8 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului,

(m) existența și detaliile unei garanții furnizate de producător sau vânzător în conformitate cu principii mai stricte decât cele prevăzute la art. § 502 din Codul civil, dacă sunt furnizate de producător sau vânzător, precum și informații despre existența și condițiile de asistență și servicii furnizate cumpărătorului după vânzarea de bunuri sau servicii, dacă o astfel de asistență este furnizată pe pagina catalogului comerțului și art. 9 dintre aceste condiții comerciale și de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a  magazinului online al vânzătorului,

n) existența codurilor de conduită relevante pe care vânzătorul s-a angajat să le respecte și modul în care cumpărătorul poate face cunoștință cu acestea sau poate obține formularea acestora pe pagina electronică relevantă a vânzătorului;

(o) durata contractului, în cazul unui contract pe durată determinată; in cazul unui contract incheiat pe perioada nedeterminata sau in cazul unui contract pentru care valabilitatea acestuia se prelungeste automat, a furnizat si informatii despre conditiile de incetare a contractului pe pagina de catalog de comert electronic relevanta si in acesti termeni și condițiile, care se află pe subpagina relevantă a magazinului onilne al vânzătorului,

p) durata minimă a obligațiilor cumpărătorului care decurg din contractul de cumpărare, dacă contractul de cumpărare implică o astfel de obligație pentru cumpărător pe pagina de catalog a magazinului onilne relevantă și în acești termeni și condiții, care se află pe subpagina relevantă magazinului onilne al  vânzătorului,

q) obligația cumpărătorului de a plăti un avans sau de a oferi altă garanție financiară la cererea vânzătorului și condițiile care se aplică furnizării acestuia, dacă contractul de cumpărare implică o astfel de obligație pentru cumpărător pe pagina magazinului onilne relevantă și în acești termeni și condiții, care se află pe subpagina relevantă magazinului onilne al vânzătorului,

r) privind funcționalitatea, inclusiv măsurile tehnice de protecție aplicabile pentru securizarea conținutului electronic, dacă este cazul,a informat pe pagina de catalog relevantă a magazinului online al vânzătorului și în acesti  termeni și condiții de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului onilne al vânzătorului,

s) compatibilitatea conținutului electronic cu hardware și software despre care vânzătorul le cunoaște sau se așteaptă în mod rezonabil să cunoască, dacă este cazul, informațiile relevante de pe pagina comerțului electronic a vânzătorului și în acești termeni și condiții, care se află pe subpagina relevantă magazinului onilne a vânzătorului,

t) posibilitatea și condițiile de soluționare extrajudiciară a litigiilor prin sistemul alternativ de rezolvarea litigiilor, în cazul în care vânzătorul s-a angajat să utilizeze acest sistem, informat pe pagina de catalog relevantă a magazinului online al vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt situate pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului,

u) asupra acțiunilor necesare încheierii contractului de cumpărare în așa fel încât să descrie aceste acțiuni necesare în acești termeni și condiții de reclmații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului;

v) contractul de cumpărare va fi stocat în formă electronică la vânzător și este disponibil pentru cumpărător după ce cumpărătorul l-a solicitat în scris pe pagina relevantă de pe magazinul online și în acești termeni și condiții de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinul online al vânzătorului,

w) limba română este limba oferită pentru încheierea contractului pe pagina de catalog relevantă a magazinului electronic al vânzătorului și în aceste condiții de afaceri și reclamații, care se află în subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului; .

2.7. În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare de a plăti taxe suplimentare sau alte costuri conform punctului 2.6. caracter e) acești termeni și condiții de reclamații sau costurile de returnare a bunurilor în conformitate cu punctul 2.6. caracter i) din acești termeni și condiții, cumpărătorul nu este obligat să plătească aceste costuri sau taxe suplimentare.

3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

3.1. Vânzătorul este obligat să:

a) livreze, pe baza unei comenzi confirmate prin acceptare, bunurile cumpărătorului în cantitatea, calitatea și timpul convenite și le ambalează sau le echipează pentru transport în modul necesar pentru conservarea și protecția lor;

b) se asigură că bunurile livrate respectă reglementările legale în vigoare din România;

c) imediat după încheierea contractului de cumpărare, dar odată cu livrarea mărfii, să furnizeze cumpărătorului o confirmare a încheierii contractului de cumpărare pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail. Confirmarea trebuie să conțină toate informațiile menționate la punctul 2.6. inclusiv formularul de retur.

d) să predea cumpărătorului cât mai repede împreună cu bunurile în formă scrisă sau electronică toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea mărfurilor și alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare din România (instrucțiuni în limba română, card de garanție, bon de livrare, document fiscal).

3.2. Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de cumpărare de la cumpărător pentru bunurile livrate.

3.3. Dacă din cauza vânzării stocului sau a indisponibilității bunurilor vânzătorul nu poate livra bunurile cumpărătorului în perioada convenită în contractul de cumpărare sau determinată de acești termeni și condiții sau la prețul de cumpărare convenit, vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorul o executare înlocuitoare sau anularea comenzii. Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare sau poate anula comanda prin trimiterea unui e-mail. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja prețul de achiziție sau o parte a acestuia, vânzătorul va returna prețul de achiziție deja plătit sau o parte a acestuia în termen de 14 zile de la data livrării e-mailului la retragerea din contractul de cumpărare sau anularea comenzii în contul desemnat al cumpărătorului, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. Dacă cumpărătorul nu acceptă prestația de înlocuire oferită de vânzător sau se retrage din contractul de cumpărare într-un termen rezonabil, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare și dacă cumpărătorul a plătit deja prețul de cumpărare sau o parte a acestuia, vânzătorul este obligat sa returneze pretul de achizitie deja platit sau o parte din acesta, în termen de 14 zile de la data retragerilor din contractul de cumparare de către cumparator.


4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

4.1. Cumpărătorul a fost informat de către vânzător că o parte a comenzii este obligat să o plătească.

4.2. Cumpărătorul este obligat să:

a) preia bunurile comandate si livrate,

b) să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit în termenul stabilit, inclusiv costul livrării mărfurilor,

c) confirmă primirea mărfii în bonul de livrare cu semnătura sa sau semnătura persoanei împuternicite de acesta.

4.3. Cumpărătorul are dreptul de a livra marfa în cantitate, calitate, data și locul convenite de ambele părți.

5. Condiții de livrare și plată

5.1. Disponibilitatea obișnuită a mărfurilor cu data expedierii lor este menționată pentru fiecare produs în magazinul online.

5.2. Cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit altfel în contractul de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunul cumpărătorului imediat, în cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului de cumpărare. În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra articolul în termenul prevăzut în prima fază, cumpărătorul îl va invita să livreze articolul în termenul suplimentar rezonabil oferit de acesta. În cazul în care vânzătorul nu livrează articolul nici în această perioadă rezonabilă suplimentară, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract.

5.3. Vânzătorul are dreptul de a invita cumpărătorul să preia bunurile chiar înainte de termenul limită de livrare a mărfurilor convenit în contractul de cumpărare.

5.4. Afișarea mărfurilor pe orice magazin online operat de vânzător are doar scop ilustrativ. Afisarea nuantelor de culoare depinde, printre altele, de calitatea monitorului folosit sau alt dispozitiv pe care îl utilizați.

5.5. Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la locul în care este vânzătorul sau reprezentantul acestuia, autorizat să livreze mărfurile și cu cumpărătorul convenit în contractul de cumpărare sau altfel la momentul înainte de livrarea mărfii (denumit în continuare „Locul”). Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile în intervalul de timp care este vânzătorul sau reprezentantul acestuia, autorizat să livreze mărfurile și cumpărătorul convenit în contractul de cumpărare sau altfel în timpul înainte de livrarea mărfurilor (denumit în continuare „Interval de timp” ).

5.6. În cazul în care vânzătorul predă bunurile cumpărătorului la ADRESĂ și în intervalul de timp, cumpărătorul este obligat să preia personal bunurile sau să se asigure că bunurile sunt preluate de o persoană autorizată să preia bunurile și să semneze un protocol, la plata prețului de cumpărare și livrarea mărfurilor. Persoana terță împuternicită să preia bunurile este obligată să depună vânzătorului o copie a acceptării comenzii. Bunurile se considera livrate si preluate in momentul livrarii marfii catre cumparator. Livrarea mărfurilor către cumpărător înseamnă livrarea mărfurilor de pe site, acceptarea acesteia de către cumpărător sau un terț autorizat de către cumpărător și semnarea unui protocol de plată a prețului de achiziție.

5.7. Dacă este necesară repetarea livrării mărfurilor din cauza absenței cumpărătorului la adresă în intervalul de timp sau dacă cumpărătorul nu acceptă bunurile fără retragerea prealabilă în scris din contractul de cumpărare în termen de 7 zile de la expirarea intervalului de timp , vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru daune în valoarea costului real al unei încercări de livrare nereușită a bunurilor la adresă.

5.8. Cumpărătorul are dreptul de a inspecta expedierea, adică mărfurile și ambalajul acestora imediat după livrare în prezența reprezentantului vânzătorului. În cazul constatării existenței unui defect al mărfurilor și/sau în cazul în care expedierea nu este completă (număr mai mic de piese, sau lipsesc bunurile comandate), cumpărătorul este obligat să facă o evidență și natura defectului, a cărui corectitudine este confirmată de vânzător. Amploarea deteriorării sau a pierderii parțiale a conținutului transportului trebuie scrisă imediat. Cumpărătorul este obligat să permită reprezentantului vânzătorului să constate personal și fizic amploarea prejudiciului înainte de a scrie raportul de daune. Manipularea ulterioară a coletului deteriorat trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile reprezentantului vânzătorului. Pe baza unei astfel de evidențe livrate vânzătorului, cumpărătorul poate refuza ulterior să preia bunurile livrate cu un defect sau să confirme livrarea mărfurilor ulterior în conformitate cu art. 8 din aceste condiții de afaceri și de reclamație pentru a depune o reclamație pentru defecte ale mărfurilor la vânzător sau la o persoană desemnată. În cazul în care cumpărătorul refuză să preia bunurile livrate cu un defect, toate costurile rezonabile suportate pentru returnarea bunurilor către vânzător vor fi suportate de vânzător.

5.9. Cumpărătorul are dreptul în cazul nelivrării mărfurilor de către vânzător în termenul specificat la pct. 5.2. a acestor termeni și condiții să se retragă din contractul de cumpărare, iar vânzătorul este obligat să returneze cumpărătorului partea deja plătită din prețul de cumpărare în termen de 14 zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare prin transfer, fără numerar în contul bancar desemnat de către cumpărător.


6. Prețul de achiziție

6.1. Prețul de achiziție pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare între vânzător și cumpărător este menționat în acceptarea comenzii (denumit în continuare „prețul de cumpărare”). În cazul în care prețul de achiziție menționat în confirmarea comenzii este mai mare decât prețul pentru mărfuri identice menționat în oferta în magazinul online la momentul trimiterii comenzii către cumpărător, vânzătorul va livra cumpărătorului un mesaj electronic informând despre oferta de un nou preț de cumpărare în altă sumă, pe care cumpărătorul trebuie să-l confirme în mod explicit prin e-mail sau în scris pentru a putea fi încheiat un contract de cumpărare valabil.

6.2. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare, inclusiv costul livrării mărfurilor în numerar. card de plată la ridicarea personală a mărfurilor, ramburs la livrarea mărfurilor, transfer fără numerar în contul vânzătorului, listat pe site-ul vânzătorului înainte de preluarea mărfurilor sau plata prin gateway-ul de plată GO PAY (Plată instantanee, plată cu cardul, plata prin transfer bancar). Aprobat și reglementat de Banca Națională a Slovaciei. Număr autorizație ODB-8835-5 / 2012. Cumpărătorul poate folosi și opțiunea unui împrumut în rate - puteți obține mai multe informații aici.

6.3. În cazul în care cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de achiziție prin transfer bancar, ziua plății este considerată a fi ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul vânzătorului.

6.4. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție pentru bunurile convenite în termenul specificat în contractul de cumpărare, dar nu mai târziu de preluarea bunurilor.

6.5. În cazul în care cumpărătorul nu plătește vânzătorului prețul integral de achiziție până la momentul livrării bunurilor de pe Site și părțile nu au convenit să plătească prețul de achiziție pentru bunuri în rate, vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea către cumpărător.

6.6. Costurile asociate cu instalarea și livrarea mărfurilor nu sunt incluse în prețul de achiziție și vânzătorul nu este obligat să furnizeze aceste servicii cumpărătorului.


7. Dobândirea dreptului de proprietate și transferul riscului de deteriorare a bunurilor

7.1. Prin preluarea bunurilor la locul convenit, dreptul de proprietate asupra bunurilor trece la cumpărător.

7.2. Riscul de deteriorare a mărfii trece la cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau un terț autorizat de cumpărător preia bunurile de la vânzător sau de la reprezentantul acestuia autorizat să livreze bunurile, sau dacă acesta nu face acest lucru la timp, în momentul în care vânzătorul permite cumpărătorului să dispună de bunuri, iar cumpărătorul nu va prelua.


8. Procedura de reclamații (răspundere pentru defecte, garanție, reclamații)

Avertizare

La schimbul sau returnarea mărfurilor nefolosite trebuie respectate următoarele condiții: bunul să fie nedeteriorat, să nu fie folosit, să fie complet, bunul să fie cu eticheta originală, să fie însoțit de un formular de retur completat corect împreună cu dovada plății, nu se poate trimite coletul cu plata ramburs pentru bunurile pe care ni le trimiteți!

8.1. În cazul unui defect care poate fi înlăturat, cumpărătorul are dreptul să îl înlăture gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate.


8.2. Cumpărătorul poate, în loc de remedierea defectului, să solicite înlocuirea mărfii sau dacă defectul se referă doar la o parte a mărfii, înlocuirea piesei, dacă vânzătorul nu suportă costuri disproporționate din cauza prețului mărfii sau gravitatea defectului.

8.3. În loc să elimine defectul, vânzătorul poate oricând înlocui bunurile defecte cu unele produse noi, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.

8.4. În cazul unui defect al mărfurilor care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea corectă a bunurilor ca articol fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului și în cazul defectelor remediabile, dar dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător bunurile din cauza reapariției defecțiunii după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte.

8.5. În cazul altor defecte ireparabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă la prețul bunurilor.

8.6. Vânzătorul a instruit cumpărătorul cu privire la drepturile sale, care decurg din stat. § 622 din Codul civil (punctele 8.1. La 8.3. Din aceste condiții de afaceri și reclamații) și drepturile care decurg din prevederile art. § 623 din Codul civil (punctele 8.4. La 8.5. Dintre acesti termnei și condiții de reclamații) prin plasarea acestor termeni și condiții de reclamații pe subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut ocazia să le citească înainte de a trimite comanda .

8.7. Vânzătorul este responsabil pentru defectele mărfurilor în conformitate cu reglementările aplicabile din România, iar cumpărătorul este obligat să depună o plângere vânzătorului sau unei persoane desemnate. Informațiile despre persoanele desemnate și punctele de service pentru garanție și postgaranție sunt furnizate pe spatele cardului de garanție sau vor fi furnizate de vânzător cumpărătorului la cerere prin telefon sau e-mail.

8.8. Procedura de reclamație valabilă a vânzătorului se aplică la tratarea reclamațiilor, adică art. 8 dintre acesti termnei și condiții de reclamații. Cumpărătorul a fost informat în mod corespunzător cu procedura de reclamație și a fost informat cu privire la condițiile și modalitatea de revendicare a bunurilor, inclusiv informații despre unde se poate face reclamația și despre efectuarea reparațiilor în garanție în conformitate cu art. § 18 alin. 1 din Legea nr. 250/2007 Z. din. privind protecția consumatorilor și cu privire la modificarea Legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile astfel cum au fost modificate (denumite în continuare „Legea”) în perioada anterioară încheierii contractului de cumpărare, plasând acești termeni și condiții pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut posibilitatea să le citească înainte de a trimite comanda.

8.9. Procedura de reclamație se aplică bunurilor achiziționate de către cumpărător de la vânzător sub forma unui magazin online pe site-ul magazinului online al vânzătorului.

8.10. Cumpărătorul are dreptul de a pretinde de la vânzător responsabilitatea pentru defectul bunurilor care se referă numai la bunuri care prezintă defecte pentru care producătorul, furnizorul sau vânzătorul este responsabil, este acoperit de garanție și a fost achiziționat de la vânzător.

8.11. În cazul în care bunurile prezintă defecte, cumpărătorul are dreptul de a depune o plângere la sediul vânzătorului în conformitate cu art. § 18 alin. 2 din lege prin predarea mărfurilor la sediul vânzătorului și livrarea vânzătorului a unei declarații de voință a cumpărătorului de a-și exercita dreptul conform punctelor 8.1. la 8,5. a acestor condiții comerciale și de reclamație (denumită în continuare „Notificarea plângerii”), de ex. sub forma unui formular de reclamație completat, care se află pe subpagina relevantă a magazinului online al vânzătorului. Vânzătorul recomandă asigurarea bunurilor atunci când le trimite pentru o reclamație. Vânzătorul nu acceptă ramburs la livrare. Cumpărătorul este obligat să precizeze în mod veridic toate informațiile solicitate în notificarea de reclamație, în special să indice cu precizie tipul și amploarea defectului bunului; cumpărătorul va preciza, de asemenea, care dintre drepturile sale decurgând din alin. Se aplică secțiunile 622 și 633 din Codul civil. Cumpărătorul are dreptul de a depune o plângere la persoana împuternicită de producătorul mărfurilor pentru a efectua reparații în garanție (denumită în continuare „persoana desemnată”). Lista persoanelor desemnate este dată în certificatul de garanție sau vânzătorul o va trimite cumpărătorului la cererea acestuia.

8.12. Procedura de reclamație privind bunurile care pot fi livrate vânzătorului începe în ziua în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) livrarea Notificării de reclamație către vânzător,

b) livrarea bunurilor revendicate de la cumpărător către vânzător sau către o persoană desemnată,

c) livrarea codurilor de acces, parolelor etc. vânzătorului pentru bunurile revendicate, dacă aceste date sunt necesare pentru soluționarea corectă a reclamației;

8.13. În cazul în care obiectul reclamației îl constituie bunuri care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care sunt instalate permanent, cumpărătorul este, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la pct. 8.12 litera (a). a) și c) din prezenta reclamație și termenii și condiții generale, acesta este obligat să ofere toată cooperarea necesară pentru inspecția bunurilor revendicate de către vânzător sau de către un terț desemnat de vânzător. Procedura de reclamație privind bunurile care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care sunt instalate definitiv încep din ziua în care bunurile au fost inspectate în conformitate cu prima fază. Cu toate acestea, în cazul în care vânzătorul sau un terț desemnat de acesta, în ciuda cooperării necesare furnizate de cumpărător, nu asigură inspecția într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la livrarea Confirmării către vânzător, procedura de reclamație începe din ziua livrării Confirmării către vânzător.

8.14. Vânzătorul sau o persoană desemnată va emite cumpărătorului o confirmare a revendicării pentru bunuri într-o formă adecvată aleasă de vânzător, de ex. sub forma unui e-mail sau în scris, în care este obligat să indice cu exactitate defectele reclamate ale bunurilor și să informeze din nou consumatorul cu privire la drepturile sale conform punctului 8.1. la 8.3. a acestor termeni și condiții de reclmații generale (dispozițiile § 622 din Codul civil) și drepturile care decurg din punctul 8.4. la 8,5. a acestor condiții de reclmații generale (prevederile secțiunii 623 din Codul civil). În cazul in care reclamatia se face prin intermediul comunicarii la distanță, vânzătorul este obligat să predea imediat cumparatorului confirmarea reclamatiei; în cazul în care nu este posibilă livrarea imediată a confirmării, aceasta trebuie predată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu dovada reclamației; Confirmarea revendicării nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi reclamația în alt mod.

8.15. Cumpărătorul are dreptul de a decide care dintre drepturile sale, în conformitate cu art. § 622 și alin. Se aplică § 623 din Codul civil și, în același timp, este obligat să furnizeze imediat vânzătorului informații despre decizia sa. În baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile acestuia în conformitate cu art. § 622 și alin. § 623 din Codul civil se aplică de către vânzător sau o persoană desemnată obligată să stabilească modalitatea de soluționare a reclamațiilor conform art. § 2 lit m) din lege, în cazurile mai complexe în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamație, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării mărfii în cel mult 30 de zile de la înregistrarea reclamație. După stabilirea modului de tratare a reclamației, vânzătorul sau persoana desemnată va trata imediat reclamația; în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, soluționarea reclamației nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data înregistrării. După expirarea termenului de soluționare a reclamației, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a schimba bunurile cu bunuri noi.

8.16. În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație pentru bunuri în primele 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare, vânzătorul poate soluționa cererea numai pe baza unei opinii sau a unei expertize emise de o persoană autorizată, notificată sau acreditată sau de o persoană desemnată. (denumită în continuare „evaluarea de expertiză a mărfurilor”). Indiferent de rezultatul evaluării profesionale, vânzătorul nu poate cere cumpărătorului să plătească costurile evaluării profesionale a bunurilor sau alte costuri legate de evaluarea profesională a bunurilor.

8.17. În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație de produs după 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare și vânzătorul a respins-o, persoana care s-a ocupat de reclamație este obligată să precizeze în documentul de tratare a reclamațiilor la cine cumpărătorul poate trimite bunurile pentru evaluare profesională. În cazul în care cumpărătorul trimite bunurile spre evaluare profesională persoanei desemnate specificate în documentul privind soluționarea plângerii, costurile evaluării profesionale a mărfurilor, precum și toate celelalte costuri aferente vor fi suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării profesionale. În cazul în care cumpărătorul dovedește prin evaluare profesională răspunderea vânzătorului pentru defectul reclamat al mărfii, acesta poate depune din nou o plângere; perioada de garanție nu expiră în timpul evaluării profesionale a mărfurilor. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data reclamării, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională a bunurilor, precum și toate costurile aferente suportate în mod intenționat. O cerere reînaintată nu poate fi respinsă.

8.18. Cumpărătorul nu are dreptul să-și exercite dreptul de răspundere pentru defectele de care a fost sesizat de vânzător la momentul încheierii contractului, sau pe care, ținând cont de circumstanțele în care a fost încheiat contractul de cumpărare, trebuie să le fi cunoscut.

8.19. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui bunurile defecte cu alte bunuri perfecte cu parametri tehnici aceiași sau mai buni, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.

8.20. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele mărfurilor:

a) în cazul în care cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul privind răspunderea vânzătorului pentru viciul bunurilor până la sfârșitul perioadei de garanție a mărfurilor,

b) în cazul în care defectul mărfii este o deteriorare mecanică a mărfii cauzată de cumpărător,

c) în cazul în care defectul bunului a fost cauzat de utilizarea bunului în condiții care nu corespund cu intensitatea, umiditatea, influențele chimice și mecanice ale acestora asupra mediului natural al mărfurilor;

d) în cazul în care defectul mărfurilor a fost cauzat de manipularea, întreținerea sau neglijarea îngrijirii necorespunzătoare a bunurilor,

(d) în cazul unor defecte în izbucnirea manipulării, depozitării sau neglijării unor firme nerecunoscute,

f) în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de deteriorarea bunurilor prin evenimente inevitabile și/sau imprevizibile,

g) în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de deteriorarea bunurilor prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală,

h) în cazul în care defectul mărfii a fost cauzat de intervenție neprofesională, avarie prin apă, incendiu, electricitate statică sau atmosferică sau alte cauze de forță majoră;

(i) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de o intervenție asupra mărfurilor de către o persoană neautorizată.

Dacă transportul nu este complet, în cazul unui defect evident pe care cumpărătorul l-a putut detecta prin verificarea lotului la livrarea mărfii și pe care nu l-a notificat reprezentantului vânzătorului în conformitate cu pct. 5.8. din prezenta reclamatie si conditii de afaceri, reclamatiile ulterioare de acest fel vor fi acceptate numai in cazul in care cumparatorul face dovada ca defectele reclamate erau deja in marfa in momentul primirii acesteia de catre cumparator.

8.21. Vânzătorul este obligat să rezolve reclamația și să încheie procedura de reclamație în unul dintre următoarele moduri:

a) prin predarea bunurilor reparate,

b) schimbul de bunuri,

c) returnarea integrală a prețului bunurilor,

d) prin oferirea unei reduceri rezonabile la prețul bunurilor,

e) o cerere scrisă de preluare a prestației specificate de vânzător,

f) prin respingerea motivată a reclamației de bunuri.

8.22. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului un document scris despre modalitatea de stabilire a modului de tratare a reclamației și a soluționării reclamației în cel mult 30 de zile de la data reclamației personal, prin serviciul poștal sau de curierat. Vânzătorul va informa cumpărătorul despre rezultatul rezolvării reclamației imediat după încheierea procedurii de reclamație prin telefon sau e-mail și în același timp se va afla împreună cu marfa, dovada gestionării reclamațiilor livrate prin e-mail.

8.23. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării mărfurilor, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă de garanție diferită pentru cazuri specifice. Produsele de nutriție sportivă expediate, alimentele în coșuri cadou și hrana animalelor au o perioadă de valabilitate minimă de mai mult de 2 luni înainte de data expirării, în cazul unei date de expirare mai scurte, vânzătorul contactează cumpărătorul prin telefon sau e-mail și expedierea se face numai cu acordul cumpărătorului.

8.24. Perioada de garanție se prelungește cu timpul în care cumpărătorul nu a putut folosi bunurile din cauza reparației în garanție a bunurilor.

8.25. În cazul unui schimb de mărfuri, cumpărătorul va primi un document în care se precizează informații despre schimbul de bunuri, iar orice reclamații ulterioare sunt aplicate pe baza contractului de cumpărare și a acestui document de reclamație. În cazul schimbului de mărfuri cu bunuri noi, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea mărfurilor noi, dar numai pentru bunuri noi.

8.26. În ceea ce privește defectul remediabil, reclamația se va soluționa în funcție de decizia cumpărătorului conform pct. 8.15. aceste termeni și condiții de reclamații, după cum urmează:

(a) vânzătorul se asigură că defectul este remediat; sau

(b) vânzătorul înlocuiește bunurile defecte.

8.27. În cazul unui defect remediabil și cumpărătorul indică imediat în conformitate cu paragraful 8.15. din acesti termeni și condiții de reclamații, cum ar trebui rezolvată reclamația, vânzătorul va trata reclamația prin eliminarea defectului.

8.28. În cazul unui defect care nu poate fi remediat, sau al unui singur defect remediabil repetitiv, sau al unui număr de defecte remediabile diferite care împiedică utilizarea corectă a bunurilor ca defecte, vânzătorul va rezolva, în funcție de decizia cumpărătorului conform 8.15. din termenii și condiții de reclamații, reclamația după cum urmează:

(a) prin schimbul de bunuri cu alte bunuri funcționale cu aceiași parametri tehnici, sau

b) în cazul în care vânzătorul nu poate schimba bunul cu altul, va soluționa reclamația prin rambursarea prețului de achiziție pentru bunuri.

8.29. În cazul unui defect care nu poate fi remediat sau al unui defect care poate fi remediat de mai multe ori sau al unui număr de defecte remediabile diferite care împiedică utilizarea corectă și fără defecte a bunurilor, iar cumpărătorul nu va stabili imediat în conformitate cu punctul 8.15. din aceste termeni și condiții de reclmații, modul în care trebuie rezolvată reclamația, vânzătorul va rezolva reclamația prin schimbul bunurilor cu alte bunuri funcționale cu aceiași parametri tehnici.

8.30. Rezolvarea reclamațiilor se aplică numai defectelor enumerate în Notificarea de reclamație și în confirmarea revendicării mărfurilor conform punctului 8.14. din termenii și condiții de reclmații.

8.31. În sensul unei reclamații, apariția unui defect remediabil de mai mult de două ori este considerată a fi un defect recurent remediabil de mai multe ori.

8.32. În sensul unei reclamații, apariția a mai mult de trei defecte remediabile diferite în același timp este considerată a fi un număr mai mare de defecte diferite remediabile.

8.33. Dreptul cumpărătorului de a depune reclamație pentru defectele produsului este după ce acesta și-a exercitat dreptul și a solicitat vânzătorului să înlăture defectul produsului conform pct. 8.1. din termenii și condiții de reclmații, consumate si indiferent de rezultatul reclamatiei, acesta nu mai are dreptul sa depuna reclamație in mod repetat pentru acelasi defect unic (nu un defect de acelasi tip).

8.34. Prevederile art. 8 din prezente termeni și condiții de reclamații nu se aplică în mod explicit entităților care nu îndeplinesc definiția de consumator specificată la art. § 2 lit a) din lege.


9. Datele personale și protecția acestora

9.1. Părțile contractante au convenit că cumpărătorul, dacă este persoană fizică, este obligat să scrie vânzătorului în comanda numele și prenumele, adresa de reședință permanentă, inclusiv codul poștal, numărului de telefon și adresa de e-mail.

9.2. Părțile contractante au convenit că cumpărătorul, dacă este persoană juridică, este obligat să notifice vânzătorului denumirea sa comercială, adresa sediului social, inclusiv codul poștal, codul de idetificare, numărul de telefon și adresa de e-mail.

9.3. Cumpărătorul poate verifica și modifica oricând datele cu caracter personal furnizate, precum și să-și anuleze înregistrarea după autentificarea pe site în secțiunea „Meniu personal”.

9.4. Vânzătorul informează cumpărătorul că în conformitate cu art. § 10 alin. 3 lit b) din Legea nr. 122/2013 Legea. privind protecția datelor cu caracter personal și cu privire la modificarea anumitor legi cu modificările ulterioare (denumite în continuare „Legea privind protecția datelor cu caracter personal”) vânzătorul în calitate de operator va prelucra datele cu caracter personal ale cumpărătorului în procesul de încheiere a contractului de cumpărare fără consimțământul acestuia în calitate de persoană vizată, deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului va fi efectuata de catre vanzator in relatii precontractuale cu cumparatorul iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului este necesara pentru executarea contractului de cumparare, in care cumparatorul actioneaza ca una dintre părți.

9.5. Cumpărătorul poate, prin bifarea căsuței corespunzătoare înainte de trimiterea comenzii, să își exprime acordul în conformitate cu art. § 11 alin. 1 din Legea potrivit căreia vânzătorul prelucrează și stochează datele sale personale, în special cele enumerate mai sus și/sau care sunt necesare în activitățile vânzătorului pentru a trimite informații despre produse noi, reduceri și promoții la bunurile oferite și a le prelucra în toate acestea. sisteme informatice, referitoare la transmiterea de informatii despre produse noi, reduceri si promotii la bunurile oferite.

9.6. Vânzătorul se obligă să manipuleze și să dispună de datele personale ale Cumpărătorului în conformitate cu reglementările legale în vigoare din România.

9.7. Vânzătorul declară că în conformitate cu art. § 6 alin. 2 lit c) Legea privind protecția datelor cu caracter personal va colecta date cu caracter personal exclusiv în scopul menționat în aceste termeni și condiții de reclamații.

9.8. Vânzătorul declară că, în alte scopuri decât cele menționate în acești termeni și condiții, va colecta întotdeauna date personale separat, cu acordul cumpărătorului și, în același timp, se va asigura că aceste date cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate exclusiv într-un mod adecvat pentru scopul pentru care a fost colectat.combinati-le cu datele personale obtinute in scopul indeplinirii contractului de cumparare.

9.9. Cumpărătorul acordă vânzătorului consimțământul în conformitate cu Secțiunea 9.5 din prezentele Termenii și Condiții de reclamații pentru o perioadă determinată de timp până la îndeplinirea scopului de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura imediat lichidarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului la îndeplinirea scopului prelucrării. Cumpărătorul poate revoca oricând în scris consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea retragerii consimțământului de către cumpărător către vânzător.

9.10. Înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorului i se va cere să confirme prin bifarea căsuței înainte de trimiterea comenzii că vânzătorul l-a notificat într-o manieră suficientă, inteligibilă și de neînlocuit:

(a) datele lor de identificare, care sunt menționate la articolul 1. aceste termeni și condiții de reclamații,

b) datele de identificare ale unui terț, care este societatea care livrează cumpărătorului bunurile comandate în așa fel încât aceste date să fie menționate în acceptare,

c) scopul prelucrării datelor cu caracter personal, este încheierea unui contract de cumpărare între vânzător și cumpărător,

d) că va prelucra datele cu caracter personal ale cumpărătorului, nume și prenume, adresa de reședință permanentă inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică și în nume comercial, adresa sediului social, inclusiv codul poștal, numărul idetificare CUI, numărul de telefon și adresa de e-mail, dacă cumpărătorul este o persoană juridică,

e) cumpărătorul este obligat să furnizeze datele personale solicitate,

9.11. Vânzătorul declară că va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-o manieră care nu contravine Legii privind protecția datelor personale sau alte reglementări legale general obligatorii și nici nu le va ocoli. Vânzătorul declară că nu va impune sau condiționa consimțământul persoanei în cauză prin amenințarea cu respingerea relației contractuale, serviciului, bunurilor sau obligației impuse vânzătorului.

9.12. Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului:

a) confirmarea faptului că sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal despre el/ea,

b) scopul prelucrării datelor cu caracter personal,

c) într-o formă general inteligibilă, informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sistemul informațional și starea acestuia, în măsura în care:

datele de identificare ale vânzătorului și ale reprezentantului vânzătorului, dacă sunt desemnate,

date de identificare intermediare; acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul nu procedează în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale la obținerea datelor cu caracter personal,

d) într-o formă general inteligibilă, informații precise cu privire la sursa din care a obținut datele sale cu caracter personal pentru prelucrare;

e) o copie a datelor sale personale care fac obiectul prelucrării într-o formă general inteligibilă,

(f) informații suplimentare care, având în vedere toate circumstanțele și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal, sunt necesare pentru ca cumpărătorul să-și garanteze drepturile și interesele protejate de lege, în special:

instrucțiuni privind caracterul voluntar sau obligația de a furniza datele personale solicitate; în cazul în care vânzătorul obține datele cu caracter personal ale cumpărătorului pe baza consimțământului cumpărătorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale, el îl va notifica, de asemenea, cu privire la valabilitatea consimțământului și dacă obligația cumpărătorului de a furniza date cu caracter personal decurge dintr-un act direct executoriu obligatoriu din punct de vedere juridic al Uniunii Europene, un tratat internațional prin care Republica Slovacă este obligată sau vânzătorul notifică cumpărătorului temeiul juridic care îi impune această obligație și îl notifică cu privire la consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal,

informații despre terți, dacă se anticipează sau este evident că li se vor furniza date cu caracter personal,

cercul destinatarilor, dacă este anticipat sau evident că datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția acestora,

forma de dezvăluire în cazul în care datele cu caracter personal urmează să fie dezvăluite,

țări terțe, dacă se anticipează sau este clar că datele cu caracter personal vor fi transferate în acele țări,

g) corectarea datelor sale personale incorecte, incomplete sau depășite care fac obiectul prelucrării,

(h) distrugerea datelor sale cu caracter personal dacă scopul prelucrării acestora a fost îndeplinit; în cazul în care sunt prelucrate documente oficiale care conțin date cu caracter personal, poate solicita returnarea acestora,

i) lichidarea datelor sale personale, care fac obiectul prelucrării, dacă a existat o încălcare a Legii privind protecția datelor personale sau a unei alte reglementări legale valabile din Republica Slovacă.

9.13. Pe baza unei cereri scrise gratuite, cumpărătorul are dreptul de a se opune vânzătorului împotriva:

a) prelucrarea datelor sale cu caracter personal despre care presupune că sunt sau vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct fără acordul său și solicită distrugerea acestora;

b) utilizarea datelor cu caracter personal specificate la § 10 alin. 3 lit (d) în scopul marketingului direct prin poștă; sau

c) furnizarea datelor cu caracter personal specificate la § 10 alin. 3 lit (d) în scopuri de marketing direct.

9.14. Pe baza unei cereri scrise gratuite, cumpărătorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile în conformitate cu § 10 alin. 3 lit a), e), f) sau g) Legea privind protecția datelor personale prin exprimarea unor motive întemeiate sau prin furnizarea de dovezi privind ingerința neautorizată în drepturile și interesele sale protejate de lege, care sunt sau pot fi, într-un caz specific, lezate de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă acest lucru nu este împiedicat din motive legale și se dovedește că obiecția cumpărătorului este justificată, vânzătorul este obligat să blocheze și să distrugă datele cu caracter personal, a căror prelucrare cumpărătorul s-a opus, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele o permit.

9.15. Cumpărătorul la cererea scrisă sau personal, nu se opune vânzătorului și nu se supune deciziei vânzătorului, care ar avea efecte juridice sau un impact semnificativ asupra acestuia, dacă o astfel de decizie este emisă exclusiv pe baza unui proces automatizat. prelucrarea datelor sale personale. Cumpărătorul are dreptul să solicite vânzătorului să revizuiască decizia emisă printr-o metodă diferită de forma automată de prelucrare, în timp ce vânzătorul este obligat să se supună solicitării cumpărătorului, astfel încât rolul decisiv în revizuirea deciziei îl va juca o persoană autorziată; vânzătorul informează cumpărătorul despre modul de examinare și rezultatul constatării în termenul potrivit alin. 9.18. din acești Termeni și Condiții. Cumpărătorul nu are acest drept doar dacă este prevăzut de o lege specială, care prevede măsuri de salvgardare a intereselor legitime ale cumpărătorului, sau dacă în relațiile precontractuale sau pe durata existenței unor relații contractuale vânzătorul a emis o decizie de a respecta la cererea cumpărătorului sau în cazul în care vânzătorul contractul a luat alte măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale cumpărătorului.

9.16. Dacă cumpărătorul își exercită dreptul în scris și din conținutul cererii sale rezultă că își exercită dreptul, cererea se consideră a fi depusă în conformitate cu prezenta lege; cumpărătorul va trimite cererea depusă prin e-mail sau fax în scris în cel mult trei zile de la data trimiterii acesteia.

9.17. În cazul în care cumpărătorul suspectează că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în mod nejustificat, acesta poate transmite o notificare la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. În cazul în care cumpărătorul nu are capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de un reprezentant legal.

9.18. Vânzătorul este obligat să proceseze cererea cumpărătorului în conformitate cu prezentul art. a acestor termeni și condiții de reclamații, resp. respectă cerințele cumpărătorului conform Legea privind protecția datelor personale și informează-l în scris în cel mult 30 de zile de la primirea cererii sau solicitării.

9.19. Restricționarea drepturilor cumpărătorului conform § 28 alin. 2 Vânzătorul informează imediat persoana în cauză și Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în scris.

9.20. Vânzătorul informează cumpărătorul că în conformitate cu art. § 15 alin. 1 litera e) pct. 3 și pct. 4 din Legea privind protecția datelor personale în prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, se presupune că datele cu caracter personal ale cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziție următorilor terți, resp. cerc de destinatari:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., cu sediul social la Technická 7, 821 04 Bratislava, Număr de identificare a firmei: 35 834 498, înscrisă în Registrul Comerțului Judecătoriei Bratislava I, Secția: Sro, Dosar Nr .: 26367 / B

9.21. Sistemele informatice de comerț online ale vânzătorului sunt înregistrate în conformitate cu Legea nr. 122/2013 Col. privind protecția datelor cu caracter personal. Cod ID: 24256/2014-Or-3.

Puteți citi protecția datelor cu caracter personal conform regulamentului GDPR aici.


10. Retragerea din contractul de cumpărare

Avertizare

La schimbul sau returnarea mărfurilor nefolosite trebuie respectate următoarele condiții: bunul să fie nedeteriorat, să nu fie folosit, să fie complet, bunul să nu aibă eticheta ruptă, să livreze un formular de retur și reclamație completat corect împreună cu dovada plății, nu se poate primii cu plata ramburs coletul pe care ni le trimiteți!

10.1. În cazul în care vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile din contractul de cumpărare din cauza epuzării stocului, indisponibilității bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri convenit în contractul de cumpărare a întrerupt producția sau a făcut modificări majore care l-au împiedicat pe vânzător de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza contractului de cumpărare; din motive de forță majoră sau dacă, chiar și cu toate eforturile rezonabile, nu este în măsură să livreze clientului marfa în termenul specificat în acești termeni și condiții sau la prețul specificat în comandă, vânzătorul este obligat sa informeze imediat cumpărătorul si in acelasi timp acesta este obligat sa ofere cumparatorului o prestatie substitutiva sau posibilitatea cumparatorului de a se retrage din contractul de cumparare (anularea comenzii). În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare din motivele menționate la acest punct al prezentelor temeni și condiții de reclmații, vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului avansul pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la notificare de retragere prin transfer în contul specificat de cumpărător. .

10.2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare fără a indica un motiv în conformitate cu art. § 7 și următoarele. Actul nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță (denumită în continuare „Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță”) în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, resp. de la data încheierii contractului de prestare a serviciului sau a contractului de furnizare a conținutului electronic nelivrat pe un suport material, dacă vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile de informare în temeiul art. § 3 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.

10.3. Cumpărătorul are dreptul de a despacheta și testa mărfurile în această perioadă de la primire într-un mod similar cu achiziția obișnuită într-un magazin clasic „fizic”, în măsura în care este necesar pentru a determina natura, proprietățile și funcționalitatea bunurilor.

10.4. Perioada de retragere din contract începe din ziua în care cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta, cu excepția transportatorului, preia toate părțile mărfurilor comandate sau dacă:

a) bunurile comandate de cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, din ziua preluării bunurilor care au fost livrate,

b) livrează bunuri formate din mai multe piese, de la data primirii ultimei piese,

(c) prin contract, livrează mărfurile în mod repetat pentru o perioadă determinată, de la data preluării primelor bunuri livrate.

10.5. Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare, al cărui obiect este cumpărarea de bunuri chiar înainte de începerea perioadei de retragere din contract.

10.6. Retragerea din contract trebuie să se facă de către cumpărător în scris, într-o manieră care să nu ridice îndoieli că retragerea a avut loc, sau sub forma unei înregistrări pe un alt suport durabil sau folosind formularul, care formează Anexa nr. 1 dintre aceste condiții de afaceri și reclamații. Perioada de retragere din contract se consideră menținută dacă notificarea de retragere din contract a fost transmisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei prevăzute la art. § 7 alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.

10.7. Retragerea din contractul de cumpărare conform punctului de trecere a acestor afaceri și condiții de reclamație trebuie să conțină informațiile solicitate sub forma de retragere din contractul de cumpărare, care formează Anexa nr. 1 din aceste condiții de afaceri și de reclamație, în special identificarea cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificația exactă a mărfurilor, modul în care vânzătorul trebuie să returneze prestația deja primită, în special numărul de cont. si/sau adresa postala a cumparatorului.

10.8. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, orice contract suplimentar legat de contractul de cumpărare din care cumpărătorul s-a retras se anulează de la început. Nu este posibilă solicitarea de la cumpărător a unor costuri sau alte plăți în legătură cu anularea contractului suplimentar, cu excepția plății costurilor și a plăților specificate la art. § 9 alin. 3, alin. § 10 alin. 3 și 5 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță și prețurile pentru servicii, dacă obiectul contractului este prestarea unui serviciu și prestarea completă a serviciului a avut loc.

10.9. Cumpărătorul este obligat, fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la data retragerii din contractul de cumpărare, să trimită marfa înapoi la adresa sediului social al operatorului sau să o predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de către vânzătorul să preia marfa. Acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul și-a propus să ridice marfa personal sau printr-o persoană autorizată de acesta. Termenul prevăzut în prima teză a prezentului punct din prezentele termeni și condiții se consideră a fi respectat dacă bunurile au fost predate spre transport cel târziu în ultima zi a termenului.

10.10. Cumpărătorul este obligat să livreze vânzătorului bunul complet, inclusiv documentația completă, nedeteriorată, de preferință în ambalajul original și nefolosit.

10.11. Se recomanda asigurarea bunurilor. Vânzătorul nu acceptă colete cu ramburs la livrare. Vânzătorul este obligat, fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la data livrării avizului de retragere către cumpărător, să returneze cumpărătorului toate plățile primite de la acesta în temeiul sau în legătură cu contractul de cumpărare, inclusiv transportul, livrarea și poștă și alte costuri și taxe. Vânzătorul nu este obligat să returneze plățile către cumpărător în conformitate cu acest punct al acestor termeni și condiții înainte ca bunurile să fie livrate acestuia sau până când cumpărătorul face dovada returnării bunurilor către vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează că ridică bunurile. personal sau printr-o persoană autorizată de acesta.

10.12. Cumpărătorul suportă costul returnării bunurilor către vânzător sau persoanei autorizate de vânzător să preia bunurile. Acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși sau dacă nu și-a îndeplinit obligația conform § 3 alin. 1 litera i) din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.

10.13. Cumpărătorul este responsabil numai pentru reducerea valorii mărfurilor, care a apărut ca urmare a unui astfel de tratament al bunurilor, care depășește tratamentul necesar pentru a determina proprietățile și funcționalitatea bunurilor. Consumatorul nu este responsabil pentru reducerea valorii bunurilor dacă vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare cu privire la dreptul consumatorului de a se retrage din contract conform § 3 alin. 1 litera h) din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.

10.14. Vânzătorul este obligat să returneze prețul de cumpărare pentru bunuri în același mod în care cumpărătorul a folosit la plata sa, cu excepția cazului în care cumpărătorul convine asupra unei alte modalități de rambursare fără taxe suplimentare pentru cumpărător în acest sens.

10.15. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează vânzătorului bunuri care sunt uzate, deteriorate sau incomplete, cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului: 

(a) valoarea bunurilor care a fost redusă în conformitate cu art. § 457 din Codul civil în cuantumul efectiv,

b) costurile suportate de vânzător în legătură cu repararea bunurilor și readucerea acestora la starea inițială calculate conform listei de prețuri pentru service post-garanție a bunurilor. În temeiul acestui punct al reclamației și al condițiilor comerciale, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului despăgubiri către vânzător cel mult în cuantumul diferenței dintre prețul de cumpărare al mărfurilor și valoarea mărfii la momentul retragerii din contractul de cumpărare.

10.16. În conformitate cu alin. § 7 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorului în vânzarea la distanță, cumpărătorul nu se poate retrage din contract, al cărui obiect sunt:

vânzarea de bunuri realizate conform cerințelor speciale ale consumatorului, de bunuri la comandă sau de bunuri destinate special unui singur consumator,

vânzarea de bunuri închise în ambalaje de protecție care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă și al căror ambalaj protector a fost spart după livrare;

vânzarea de înregistrări audio, înregistrări video, cărți sau software de calculator vândute în ambalaje de protecție, dacă consumatorul a despachetat ambalajul respectiv;

furnizarea de conținut electronic altul decât pe un suport tangibil, dacă furnizarea acestuia a început cu acordul expres al consumatorului și consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea consimțământului respectiv, își pierde dreptul de a se retrage din contract .

vânzarea de bunuri care au fost asamblate sau utilizate în așa fel după încheierea contractului și acceptarea mărfurilor de la vânzător către cumpărător, astfel încât restaurarea lor de către vânzător să nu fie posibilă fără un efort sporit și costuri, de ex anvelope montate pe discuri etc.

10.17. Prevederile art. 10 din aceste termeni și condiții de reclamații nu se aplică în mod explicit entităților care nu îndeplinesc definiția de consumator prevăzută la art. § 2 lit a) din lege.

11. Dispoziții finale

11.1. Daca contractul de cumparare se incheie in scris, orice modificare trebuie sa fie in scris.

11.2. Părțile au convenit ca realizarea comunicării între ele să aibă loc sub formă de e-mailuri.

11.3. Prevederile relevante ale Codului civil, Legea nr. 22/2004 Coll. privind comertul electronic si cu privire la modificarea Legii nr. 128/2002 Coll. privind controlul de stat al pieței interne în materie de protecție a consumatorilor și cu privire la modificarea unor legi modificate prin Legea nr. 284/2002 Coll. cu modificarile si Legea nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.

11.4 În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de modul în care vânzătorul și-a gestionat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul și-a încălcat drepturile, acesta are posibilitatea de a apela la vânzător pentru a solicita despăgubiri. În cazul în care vânzătorul răspunde cererii de despăgubire sau nu răspunde acesteia în termen de 30 de zile de la data expedierii acesteia, consumatorul are dreptul de a depune o moțiune pentru a iniția o soluție alternativă la litigiul său în conformitate cu prevederile § 12 din lege. Nu. 391/2015 Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor și asupra modificărilor aduse anumitor legi.

Subiectul relevant pentru soluționarea alternativă a litigiilor de consum cu vânzătorul Origos Group, sro, Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, este Inspecția Comerțului Slovacă, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk sau altul entitate juridică autorizată relevantă înscrisă în lista entităților menținută de Ministerul Economiei al Republicii Slovace (lista este disponibilă la http://www.mhsr.sk); consumatorul are dreptul de a alege la care dintre aceste entități să apeleze.

11.5 Consumatorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pentru a trimite o propunere alternativă de soluționare a litigiilor.

11.6. Aceste termeni și condiții de reclamații devin efective împotriva cumpărătorului prin încheierea unui contract de cumpărare.

11.7. Inainte de a trimite comanda, cumparatorului i se va cere să confirme prin bifarea căsuței că a citit termeni si conditii, le citește, le înțelege conținutul și este pe deplin de acord cu ele.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru

Nu mai pierdeți niciodată știri din lumea Origos.